Publicaties

Oratie Witvliet – de rede De rede uitgesproken door Leo
Witvliet ter gelegenheid van zijn inauguratie d.d. 11 oktober
2010
Oratie Witvliet – het boekwerkje Het boekwerkje ter gelegenheid de inauguratie van Leo Witvliet d.d. 11 oktober 2010
Aarden, Peter Peter in de slangenkuil. Thesis van Peter Aarden
Beerten, Peter Voorpublicatie: De Next generatie en nieuwe samenwerkingsvormen.
Biemans, Robert Vertrouwen als voorwaarde bij leiderschap in crisissituaties. Van ego naar trustleiderschap.
Thesis van Robert Biemans.
Everts, Peter Creativiteitscreatie. Managen van creativiteit binnen de werkomgeving. Thesis van Peter Everts.
Probst, Marcel Veranderconcepten en sensemaking. Thesis van Marcel Probst.
Slegers, Roland Interveniëren. Procesbegeleiding versus inhoudsbeïnvloeding. Een paradox. Thesis van Roland
Slegers.

Stevens, Ronald
Auditing in een nieuw perpectief. Thesis van Ronald Stevens.
Tongeren, Vincent van Kwaliteitszorg in het HBO. Naar een nieuwe positionering van de HBO docent in het stelsel van kwaliteitszorg in het HBO. Thesis van Vincent van Tongeren.
Vorstenbosch, Letty Een zorg voor later? De spanning tussen overheidsrichtlijnen en de ideologie van professionals in de ouderenzorg. Thesis van Letty Vorstenbosch.
Boeken

Beeldenstorm
De integrale tekst van het boek
‘Beeldenstorm; een (re)constructie van de interim manager. Het
proefschrift van prof. dr. mr. Leo Witvliet.

Diverse documenten

Lezing Centric
De sheets van een lezing voor Centric verzorgd door prof. dr. mr. Leo Witvliet.
Boekoverhandiging De woorden die door Leo Witvliet zijn uitgesproken bij de in ontvangst name van het eerste exemplaar van het boek ‘Voorbij Verandermanagement;
Whole Scale Change, wind onder de vleugels’ van dr. A. (Antonie) van Nistelrooij en drs. R.C. (Rob) de Wilde CMC.

Programma
EIIM – Nyenrode
Het programma van het Europees
Instituut Interventie Management dat onder verantwoordelijkheid
van prof. dr. mr. Leo Witvliet uitgevoerd gaat worden.
Cahiers

IIM Cahier overheid en
horizontalisering
Een beschouwing over de
manageriële ontwikkelingen binnen de overheid.

Cahier ‘Elementen van een tijdsgewricht’
Een beschouwing in de vorm van
een PowerPoint presentatie. Reacties aan
info@iim.nl.

Cahier ‘Plaatsbepaling IIM’
Een eerste opzet betreffende de
plaatsbepaling van het Instituut. In de vorm van een PowerPoint
presentatie. Uw reactie ontvangen we graag op
info@iim.nl.

Cahier ‘Zingeving in strategie’
Een eerste beschouwing over
zingeving in strategie. Een cahier in presentatievorm. U wordt
van harte uitgenodigd uw gedachten hieromtrent te delen via
info@iim.nl.

Cahier ‘Mens en rationaliteit’
Een aanzet (PowerPoint
presentatie) tot een discussie
over mens en rationaliteit. Ook hier wordt u van harte
uitgenodigd uw opvattingen hieromtrent te delen via
info@iim.nl.

Cahier IIM versie 0.2
Een tweede versie van het
document waarin achtergronden, doelen, filosofie, activiteiten
en producten van het Instituut Interventie Management worden
weergegeven.Een gedrukt exemplaar van het cahier kan aangevraagd worden via
info@iim.nl.

Cahier IIM versie 0.1
Een eerste geschrift waarin
achtergronden, doelen, filosofie, activiteiten en producten van
het Instituut Interventie Management worden weergegeven. Een
‘levend document’ dat nooit haar vervolmaking zal bereiken.

Introductie drs. Marco Mud
De introductie van Marco Mud
(AT Osborne) gegeven bij de eerste Beeldenstormlezing.

Lezing prof. dr. mr. Leo Witvliet
De eerste Beeldenstormlezing die
werd verzorgd door Leo Witvliet (IIM).