Over IIM

This post is also available in: Engels

Het Instituut vindt haar oorsprong in het Research project KKK dat een aantal jaren geleden in opdracht van Ernst & Young Executive Temporary Management is uitgevoerd. Jos van Wijgerden, Dr. Piet Grinwis, Prof.dr. Arie de Ruijter, Prof.dr.mr. Leo Witvliet actief in dat project kunnen worden gezien als de grondleggers van het Instituut. De laatste twee maken deel uit van het huidig bestuur van het Instituut voor Interventiemanagement.

Prof. dr. Arie de Ruijter (1945)
Is hoogleraar sociale wetenschappen aan de universiteiten van Tilburg en Utrecht. Tevens is hij decaan van de faculteit geesteswetenschappen (UvT). Hij heeft verschillende masterclasses gegeven op terrein van (interim) management en leiderschap alsmede vele wetenschappelijke publicaties op het terrein van organisatie en diversiteit op zijn naam staan.

Prof. dr. mr. Leo Witvliet (1949)
Na zijn HBS diploma heeft hij de officiersopleiding aan Nederlandse Politie Academie gevolgd. In 1982 is hij benoemd tot waarnemend korpschef van de gemeente Hoorn. In zijn vrije tijd heeft hij rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn politiecarrière werd hij algemeen directeur van de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen. In 1992 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig adviseur en interim manager. In 1996 werd hij benoemd tot directeur/partner van Ernst & Young interim management te Utrecht. Na een aantal jaren aldaar heeft hij zijn eigen adviespraktijk weer opgepakt. In juni 2005 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de contexten waarin interim managers ingezet worden bij bedrijven en naar persoonlijkheidsstructuren van interim managers. Sinds 2001 is hij moderator van het Europese Comenius programma. Hij vervult hij diverse gastdocentschappen. Hij adviseert bureaus en brancheorganisaties voor interim management. Sinds eind 2005 houdt hij zich bezig met het vraagstuk van sociaal ondernemerschap. In die hoedanigheid is hij bestuurder van de Stichting Sociaal Ondernemerschap Nederland.

Peter Beerten (1957)
Peter heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen en aansturen van bestuurlijke processen . Hij introduceerde het procesdenken & procesverbeteren bij Heineken, PcM-uitgevers, Brand bier, E-on, Waternet, Master Foods, Seaport Terminals, Aviapartners, ITT-Sheraton, American Express, Merck Sharp& Dohme Centea Bank. Hij begeleidde en begeleidt als interim manager & strategisch adviseur ‘wicked’ ,met andere woorden complexe socio-procestechnische veranderingen en kennisvraagstukken in BancTec, TBI, LindeGas, ROC-Mondriaan, Nedtrain. Daarnaast is hij onderzoeker omtrent nieuwe generatie kenniswerkers en nieuwe samenwerkingsvormen dit in het kader van zijn Masters Intervention management op Nyenrode. Hij bekleedt de functie van voorzitter Alumni Interim Management Kring Nyenrode met 500 leden en organiseerde het Nyenrode Congres met nationale en internationale sprekers en is de ontwikkelaar van het KennisFlex Methodiek