Organisatie

This post is also available in: Engels

Het Instituut voor Interventie Management is een private onderneming met de rechtsvorm besloten  vennootschap.

Structurele samenwerkingsverbanden bestaan met:

Arie de Ruijter en Leo Witvliet treden op als Raad van Bestuur. Leo Witvliet treedt, naast zijn inhoudelijke betrokkenheid bij onderzoek en advies, op als statutair directeur.

Naast een kleine kern van vaste medewerkers wordt er gewerkt met een netwerk van gekwalificeerde
onderzoekers en praktijkkenners (adviseurs), die op basis van een diversiteit aan invalshoeken en onderling vertrouwen met elkaar willen samenwerken aan de projecten van het Instituut. Heel nadrukkelijk wordt ook ruimte gemaakt voor studenten om te participeren in het onderzoek en
wordt begeleidingscapaciteit beschikbaar gesteld voor het doen van eigen onderzoek door studenten en publicaties.

Jaarlijks wordt in overleg met de relevante partijen in het veld, zoals de brancheorganisaties in het interim management, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Interventie en Tijdelijk Management, de diverse onderzoek – en opleidingsinstituten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, een onderzoeksplan opgesteld. Onderzoek kan daarbij ook uitbesteed worden aan derden en er kan medewerking worden verleend aan onderzoek dat door anderen geïnitieerd wordt.
Samenwerkingsverbanden bestaan verder met: