Kader en opzet

This post is also available in: Engels

De executive master bestaat uit twee hoofdfasen:

A. een interactieve masterclassfase bestaande uit 12 modules van elk 5 sessies, ondergebracht in 4 blokken (of te wel 42 ECTS punten)

Blok 1: Nadere definiëring van interventie management in relatie tot hoofdstromingen in management en organisatiewetenschappen
Blok 2 : Nadere uitwerking van interventiekunde en –kunst, vanuit een sociaal constructivistische perspectief (2 modules, inclusief paper blok 1 en 2)
Blok 3: Behandeling van specifieke thema’s inzake interventie management (6 modules)
Blok 4: Training in methoden en technieken van organisatieonderzoek en academische vaardigheden, mede aan de hand van casuïstiek (2 modules)

B. Een thesisfase waarin gedurende een aantal maanden gewerkt wordt aan een afstudeer werkstuk onder begeleiding van de Academic Directors en externe deskundigen. (18 ECTS punten)

Na de masterclasses kan men beginnen met het schrijven van de ‘executive master thesis’ . In de thesis komen alle leerdoelen van de opleiding samen. Deelnemers werken aan probleemstellingen die relevant zijn voor hun eigen beroepspraktijk en aansluiten bij de inhoud van de opleiding. Deze probleemstellingen vereisen een multidisciplinaire benadering. Als onderdeel van de thesis wordt literatuuronderzoek gedaan, een passend onderzoeksontwerp uitgewerkt, empirisch onderzoek uitgevoerd, worden bevindingen terug gekoppeld naar de bestudeerde literatuur en worden toepassingsgerichte oplossingen geformuleerd.