Interventie ondersteuning

This post is also available in: Engels

Wij willen graag in een vroeg stadium met organisaties in contact komen die een interventie willen uitvoeren om een antwoord te geven op een blokkade of een crisis in de organisatie. Samen met de opdrachtgever kijken naar de situatie en deze te kwalificeren.

Een volgende stap kan zijn inzicht te geven in de verschillende modaliteiten waarop de interventie uitgevoerd kan worden. Hierbij zal nadrukkelijk de vraag aan de orde komen of de interventie door een buitenstaander moet plaats vinden of dat van binnenuit de voorkeur verdient, al dan niet met externe ondersteuning. Achter deze vraag liggen een aantal andere vragen verscholen waar wij samen met de opdrachtgever over willen nadenken. Bijvoorbeeld de vraag hoe ontwikkelen wij onze eigen mensen en borgen wij onze kennis in de organisatie of de vraag waarom maken wij altijd gebruik van buitenstaanders en is er maar een beperkt vertrouwen in de eigen mensen.