Future Vectorys

This post is also available in: Engels

logofutvecIn de praktijk van professionele dienstverleners zien wij dat de meeste bedrijven in een soort spagaat verkeren, waarbij zij korte termijn resultaten moeten laten zien. Future Vectorys speelt in op het besef dat er nieuwe vormen dienstverlening noodzakelijk zijn, gezien de vele veranderingen die er plaats vinden.  Investeren in die nieuwe dienstverlening gaat ten koste van het korte termijn resultaat. Een dilemma waar je veel over kunt zeggen, maar als je in de bestuurders positie zit wat doe je dan. Een vraagstuk dat niet uniek is voor het bedrijfsleven, er zijn net zoveel voorbeelden te benoemen die op de overheid betrekking hebben.

Wat is het probleem?

In onze praktijk zien wij bijvoorbeeld dat grote verzekeraars weten dat de context van de arbeidsmarkt veranderd is, maar dat de gehele bedrijfsvoering nog gebaseerd is op een oud stelsel, dat nog maar partieel actueel is (daar waar de klassieke op collectiviteit gebaseerde producten). Maar het aanbieden van nieuwe producten die zouden passen in de nieuwe context is een zeer onzeker traject. Ook bij zakelijke dienstverleners zien wij dit dilemma, de klant vraagt nieuwe vormen van dienstverlening, maar zij passen niet in het traditionele verdienconcept en het gevolg is dat er vele miscalculaties plaats vinden.

www.futurevectorys.nl

Infographic FutureVectorys