Duur en omvang van het programma

This post is also available in: Engels

nyenrodeDe 12 modules vinden gespreid plaats over een periode van een jaar. In principe starten wij twee maal per jaar in februari/maart en in september/oktober. Het schrijven van de thesis vergt daarna ongeveer 6 maanden inzet. Het met goed gevolg doorlopen van beide fasen geeft recht op de graad Executive Master Interventie Management.

Als men de studie niet wil afronden met de thesisfase dan wordt een certificaat uitgereikt, waarin staat aangegeven dat met succes de 1ste fase is afgerond en welke studiewaarde voor deze opleiding geldt.

De mogelijkheid bestaat ook om de opleiding in fases te volgen, verdeeld over een periode van 3 jaar. Ook bij deze optie moet blok 1 eerst gevolgd worden en kan de afsluiting met de thesis pas plaatsvinden als hoofdfase A (12 modules) geheel doorlopen is. Overleg met de Academic Directors is noodzakelijk.

Elke module duurt 2 dagen ( 5 dagdelen). Voor ieder uur dat wordt besteed tijdens de modules dient ongeveer drie uur zelfstudie te worden verricht in termen van voorbereiding van de modules, verdieping achteraf en het schrijven van papers.