Doelstelling

This post is also available in: Engels

De doelstelling van het Instituut Interventie Management is een fundamentele bijdrage te leveren aan het verwerven van inzicht in de wijze waarop bestuurders, adviseurs, (interim) managers omgaan met interventies in organisaties. Wij zijn daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in interventies die zingeving als uitgangspunt hebben.

De nadruk ligt op interventies die gericht zijn op:

  1. het helpen wegnemen van blokkades of fixaties die het voortbestaan van de organisatie hinderen of in gevaar brengen;
  2. het realiseren van ‘veranderingen’, van faseovergang, van het implementeren van besluiten met een strategisch karakter en projecten;
  3. het verwerven van inzicht in consequenties, verbonden aan de (structurele) inzet van interim managers, interim professionals en adviseurs ten opzichte van het gebruik van interne resources.

De wetenschappelijke invalshoek vormt het kader van de activiteiten van het instituut:

  • het doen van onderzoek, in het bijzonder action research;
  • het formuleren van theorieën;
  • het ontwikkelen van kennis in een breed academisch perspectief;
  • het opleiden, scholen en publiceren;
  • het ondersteunen bij het behalen van academische graden (master en doctor).

Belangrijke bronnen zijn action research, organisatie en management wetenschappen. Vanuit de psychologie zal specifiek aandacht worden besteed aan de relatie met persoonlijkheidskenmerken, persoonlijkheidsvorming, gedrag en competenties.