De Kerndocenten

This post is also available in: Engels

nyenrodeHet management van de opleiding is in handen van twee Academic Directors met complementaire expertise en netwerken in academica en het bedrijfsleven, t.w. Prof. dr. Arie de Ruijter (hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg) en Prof. dr. mr. Leo Witvliet (hoogleraar Interim Management aan Nyenrode Business Universiteit). Zij vervullen tevens de rol van kerndocent.

Prof. dr. Arie de Ruijter
Arie de Ruijter (1945) Is hoogleraar sociale wetenschappen aan de universiteiten van Tilburg en Utrecht. De laatste vijftien jaar houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met condities en mechanismen van duurzame (culturele) diversiteit op allerlei schaalniveaus. Tevens is hij decaan van de faculteit Geesteswetenschappen (Universiteit van Tilburg), lid van adviescolleges bij verschillende internationale onderzoeksprogramma’s en lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van de Nederlandse overheid. Hij heeft verschillende masterclasses gegeven op terrein van (interim) management en leiderschap alsmede vele wetenschappelijke publicaties op het terrein van organisatie en diversiteit op zijn naam staan.

Prof. dr. mr. Leo Witvliet
Leo Witvliet (1949) werd na zijn politiecarrière algemeen directeur van de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen. In 1992 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig adviseur en interim manager.
In 1996 werd hij benoemd tot directeur/partner van Ernst & Young interim management te Utrecht. Na een aantal jaren aldaar heeft hij zijn eigen adviespraktijk weer opgepakt. In juni 2005 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de contexten waarin interim managers ingezet worden bij bedrijven en naar persoonlijkheidsstructuren van interim managers. Hij vervult diverse gastdocentschappen. Hij adviseert bureaus en brancheorganisaties voor interim management. Vanaf 1 juni 2009 is hij als hoogleraar Interim Management verbonden aan de Business Universiteit Nyenrode.
Faculty

 • prof. dr. Theo Camps
 • prof. dr. Jacques Geurts
 • prof. dr. André Wierdsma
 • dr. Selma van Londen
 • prof. dr. John Rijsman
 • prof. dr. Arie de Ruijter
 • dr. Hans Siebers
 • prof. dr. Sandra Schruijer
 • prof. dr. mr. Leo Witvliet
 • prof. dr. Danielle Zandee
 • prof. dr. Ronald Jeurissen
 • dr. Edgar Karssing