Leergang Interventie Management, Leergroepen, KennisFlexibilisering, Interventie Organisatie en Future Vectory’s

This post is also available in: Engels

nyenrodeHet Instituut Interventie Management organiseert de Executive Master leergang Interventie Management “De Kunst van het Tussen Beide Komen”.  Lees meer…

 

iim.gifHet Instituut wil een fundamentele bijdrage leveren aan het verwerven van inzicht in de wijze waarop bestuurders, adviseurs en (interim) managers omgaan met interventies in organisaties. Wij zijn daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in interventies die zingeving als uitgangspunt hebben. Lees meer…
iim.gifKennisflexibilisering zorgt in tijden van vergrijzing, generatiewissels en complexer wordende opdrachten voor een gerichte en efficiënte kennisdeling en overdracht onder senior en junior kenniswerkers binnen alle afdelingen. Lees meer…

logofutvecDe Future Vectorys zorgen er voor dat er een idee ontstaat tussen bijvoorbeeld overheid, onderwijs en ondernemer of ondernemers met een gezamenlijke interesse of bijvoorbeeld door ondernemingen en haar personeel. De kennis wordt geborgd en gedeeld door middel van cocreatie en prototyping. Het beste van verschillende werelden wordt hier bij elkaar gebracht. www.FutureVectorys.nl.

 

iim_small.gifKwartiermakers zijn er in elke organisatie als het gaat om interventies. Daarom komen er ieder kwartaal leergroepen bijeen van professionals om binnen een specifiek gebied de interventiemogelijkheden en ervaringen te reflecteren onder begeleiding van de wetenschap. De leergroepen starten van 31 maart 2013. Lees meer…